Eldning – Var försiktig! Det är torrt i markerna

På din tomt får du grilla i kol- eller gasolgrill som är utformad så att det inte finns risk för brandspridning, till exempel upphöjd från marken.

Till “egen tomt” räknas i sammanhanget även gård till hyresrätt och bostadsrätt samt kolonilott. För att undvika missförstånd – tala med styrelsen/hyresvärden för att ta reda på vilka lokala regler som gäller.

Om du tänkt grilla ute i naturen ska du först kontrollera att det inte råder eldningsförbud. Vid eldningsförbud gäller särskilda regler.

Om du grillar i naturen uppmanar vi dig alltid till försiktighet. Är det torrt i marken kan en enda gnista orsaka en gräsbrand med förödande konsekvenser.

Idag den 16 juni 2023 råder inget eldningsförbud i Norrbotten.

Se till att du har fungerande släckutrustning; slang med påkopplat vatten och spadar, ruskor, krattor och liknande.

Lämna aldrig elden utan bevakning och ha mobiltelefon till hands så att du kan larma räddningstjänsten om något börjar gå fel.

Elda minst tio meter från byggnader och sådant som kan komma till skada. Vattna en skyddszon på två meter kring den yta som ska brännas.