EKN stöttar svensk export – minskar risken för att företag inte får betalt

Exportkreditnämnden (EKN) är en statlig myndighet vars uppgift är att stötta både större och mindre företag som arbetar med export till andra länder, eller planerar att göra det. Detta gör EKN genom att erbjuda ekonomiska garantier, som minskar risken för att företaget inte får betalt för sin export.

Om köparen till exempel skulle bli oförmögen att betala kan EKN betala ut ersättning till svenska företag som inte får betalt. EKN kan också hjälpa svenska företag att få lån från banker, även om köparens bank är tveksam till att ge lån.

Rekommendationen är att kontakt med EKN tas i ett tidigt skede. Mer än 95 procent av ansökningarna beviljas.

Mer information hittas på EKN:s hemsida www.ekn.se.