Det cirkulerar just nu kränkande och olagliga bilder via Snapchat

Under helgen har det visat sig att det finns några exposekonton på Snapchat där bilder, filmer och rykten cirkulerar om ungdomar som går på mellan- och högstadiet från Luleå, Boden och Piteå.
Detta material innehåller våld, misshandel, förnedringar och nakenbilder. Ungdomarna hängs ut med namn och detta skapar en stor oro. De unga är rädda för att själva bli utsatta eller att deras vänner ska pekas ut. Det är en stor mängd material som är i omlopp och det delas mellan varandra genom andra Snapchatanvändare.

Älvsbyns kommuns skolor vill därför uppmana alla föräldrar och andra viktiga vuxna att prata med sina barn. Materialet har redan nu börjat spridas till de unga i kommunen.

– Var en del av era barns liv även på nätet. Vi är oroliga att ungdomarna bär på mycket av detta själva. Som förälder behöver du prata med ditt barn och säga att det förekommer och fråga om det är något ditt barn känner till, säger skolchef Jonas Wallin.

När barn delar eller hänger ut andra så är de oftast inte medvetna att de är ett brott och ofta är världen på nätet något vuxna inte känner till.

Prata med ditt barn om detta:

  • Tar man del av eller delar information med detta typ av innehåll från ett exposekonto så kan det innebära att ditt barn begår ett brott. Varje delning är ett nytt övergrepp mot personen på bilden/filmen.
  • Är man online så har man ett ansvar. Innan man delar material via internet så ska man ställa sig frågan, skulle jag känna mig kränkt om denna bild/film spreds på mig.

Det är viktigt att anmäla till Polisen om ditt barn eller ett barn i din närhet är utsatt. Detta för att polisen ska kunna utreda och få ett stopp på dessa konton.

Vad är ett exposekonto, se filmen här nedan.
https://www.youtube.com/watch?v=G4HII1iNKNg

Här finns information kring nakenbilder: Är det delbart? – Om att ta, ha och dela nakenbilder (polismuseet.se)

Det finns stöd att få både som ung och till dig som förälder.
Elevhälsan: 0929-170 00 (växeln)
Socialtjänsten: 0929-173 99
Kontaktuppgifter till kuratorerna: Kuratorer | Älvsbyns kommun (alvsbyn.se)