Demokratisamarbete mellan Älvsbyn och Rombo

Projektet är ett kommunalt partnerskap som finansieras helt av ICLD, Swedish International Centre for Local Democracy.

Syftet med resan var att träffa lokala politiker och tjänstemän och diskutera det framtida samarbetet. Resan var mycket givande. Av de fem, på förhand identifierade problemområdena; Urbanisering, miljö, naturturism, livsmedelsförsörjning och ungas hälsa, blev miljö med fokus på vatten utpekat som det prioriterade arbetsområdet för framtida projekt. Detta efter redovisning från berörda tjänstemän och röstning av lokala politiker i Rombo.
I maj kommer vi välkomna en delegation på fyra personer från Rombo till Älvsbyn, för att skriva ett nytt samarbetsavtal och genomföra relevanta studiebesök.

Biogasanläggning på Ubetu Secondary School. Foto: Linda Öhlin

Biogasanläggning på Ubetu Secondary School. Foto: Linda Öhlin

Älvsbyns kommun och Rombo-distriktet i Tanzania har i tidigare samarbetsavtal arbetat tillsammans i projektform, vilket bland annat har resulterat i utveckling och byggnation av enkla biogasanläggningar. Biogasanläggningarna bidrar till att minska behovet av att laga mat över öppen eld, vilket ger upphov till sjukdomar i främst ögon och lungor. De bidrar även med miljöförbättrande åtgärder, då mindre träd huggs ner, vilket är av stor vikt då trädfällning är utpekat som en av orsakerna bakom den snabba snösmältningen på Kilimanjaro.

Biogasanläggningen, som genom tidigare samarbetsprojekt byggts upp på Mamtakuna folkhögskola, är i drift och liknande anläggningar har installerats även på andra håll. Senast har rektorn vid Mamtakuna folkhögskola påbörjat en installation av en ny biogasanläggning på Ubetu Secondary School.

Den svenska delegationen passade på att besöka biogasanläggningarna på både Mamtakuna och Ubetu under sin resa.

Artikeln är även publicerad i Älvsbybladet #1, 2018

Text: Linda Öhlin