Demokratin i Sverige fyller 100 år

I år är det exakt 100 år sedan demokratin i Sverige föddes, efter att det blev fastslaget i grundlagen att även kvinnor har rätt att lägga sin röst i riksdagsvalet.

I och med 100-årsjubileumet har Tomas Egmark, kommunalråd i Älvsbyns kommun, tillsammans med Peter Örn, ordförande i Kommittén Demokrati 100 år, skrivit på ett dokument där kommunen lovar att man kommer att uppmärksamma eventet och belysa vikten av demokratin som samhällsbyggnadsstruktur.

– Där ska vi jobba med att utbilda våra egna lokala partiarbetare i demokrati, samt att vi ska belysa vikten i skolan på ett tydligare sätt. Det vi ska lyfta är både barn och ungas perspektiv och tydliggöra barnkonventionen i demokratiaspekten och vilka skillnader som finns i världen. Sen kommer vi att kommunicera det här utåt genom medborgardialoger under året, säger Tomas Egmark, kommunalråd i Älvsbyns kommun.

Vad anser du vara det viktigaste med demokrati?

– Folkstyret. Att medborgarna får säga sin åsikt vid valurnorna vart fjärde år och välja dem som de tror bäst ska kunna föra samhällsutvecklingen framåt. Sen är det upp till de folkvalda att hitta de lösningar och kompromisser som behöver tas när det inte blir tydlig majoritet, säger Tomas Egmark.

Text: Robin Nilsson