Dags att ansöka om skolskjuts för läsåret 22/23

Ansök för skolskjuts görs antingen via kommunens e-tjänst eller ansökningsblankett. Ansökningsblankett finns att ladda ner via e-tjänsten eller att hämta i kommunhusets medborgarservice. Vid manuell ansökan krävs underskrift av barnets båda vårdnadshavare.

Se även Riktlinjer för skolskjuts.

Ansökan bör inkomma SENAST den 30 april 2022.

Frågor om skolskjuts besvaras av skolskjutshandläggare Madelene Nyman på telefonnummer 0929-171 99.
Telefontid måndag 08.00 – 12.00. Övrig tid, lämna meddelande i växeln så blir ni uppringda.

Vem behöver skicka in en ansökan om busskort?

  1. Vårdnadshavare till elev som är berättigad till skolskjuts men som inte sen tidigare har erhållit ett busskort
  2. Elev som tidigare har ett busskort och är i behov av att förlänga giltigheten inför terminen 22/23

För elev som har haft busskort för vt-22, och ny ansökan inkommer, så uppdateras det befintliga busskortet. Kommer ingen ansökan in sker ingen uppdatering och busskortet är då ogiltigt.

Inkommer ansökan om busskort för elev senast den 30 april via e-tjänst, alternativt via manuell ansökan, är elev garanterad ett busskort som är giltigt när höstterminen startar.

Inkommer ansökan under semesterperioden, och i augusti, garanteras inte att busskort kan uppdateras, alternativt beställas innan skolstarten börjar. Då får elev som är behörig att åka skolskjuts åka till skolan. Återresan får vårdnadshavare då ordna själv.