Covidfritt och samtliga äldre vaccinerade på särskilt boende

– Just nu har vi inga nya smittade i hela kommunens organisation bland personalen. Vi har inte heller någon smittad omsorgstagare inom hela socialtjänsten vilket är mycket glädjande, säger Magnus Nordström, kommunchef i Älvsbyns kommun.

Anhöriga har i hög utsträckning hörsammat vädjan att ej besöka sina nära på våra två särskilda boenden för äldre och sen pandemins start har ännu ingen fått covid-19.

Vaccinationer

I veckan har samtliga som anmält intresse på särskilt boende samt gruppboende i omsorgen om funktionsnedsatta vaccinerats med första dosen av två. En dos ger cirka 40-60% skydd mot att få covid-19. Den andra dosen tas efter 3-4 veckor och några veckor efter andra dosen har man ett skydd på 90‑95%.

Hans Nyberg, socialchef, Foto Peter Lundberg

Hans Nyberg, socialchef, Foto Peter Lundberg

– Kommunen ansvarar att ge vaccin för boende på särskilt boende och i omsorgen samt personer med hemsjukvård. Personal i socialtjänsten vaccineras av regionen med start under vecka 5 och där har hittills cirka 90% anmält sig, säger Hans Nyberg, socialchef i Älvsbyns kommun.

Vaccineringen av övriga i ordinärt boende med hemtjänst och personal ansvarar regionen för, det vill säga Hälsocentralen.

Det är fortsatt viktigt att hålla i och följa de restriktioner som gäller, än är pandemin ej över.