Coronaläget bland vårdtagare i socialtjänsten

– Vi arbetar efter de speciellt framtagna hygienrutinerna i vår kommun som följer de centrala myndigheternas råd för att förhindra smittspridning. Vi var tidigt restriktiva med besök till de äldre på våra boenden och det respekterade de anhöriga, säger socialchefen Hans Nyberg.

Kohortvård/karantän
Älvsbyns kommun använder sig av så kallad kohortvård. Det är när man har en vårdtagare som har förkylningssymptom och kan misstänkas vara smittad av coronaviruset. Då avdelar socialtjänsten speciell personal som isolerar vårdtagaren och bara vårdar den personen och ingen annan person. Detta gör man för att minimera risken att föra smittan vidare till andra vårdtagare.

Kommunen har haft vårdtagare med förkylningssymptom och då har kohortvård införts för den personen. Det blir som en typ av karantän. Än så länge har alla som varit i karantän och som testats varit fria från coronaviruset.

– Vi har van, utbildad och mycket kompetent personal som arbetar med våra äldre. Detta skapar mycket bättre förutsättningar att hantera de situationer som uppstår, säger socialchefen Hans Nyberg.

Låg sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron bland personalen i socialtjänsten är lägre än normalt för årstiden, trots att personal stannar hemma om de får lätta förkylningssymptom. Bara runt 20 personer av 500 i socialtjänstens personal är sjukskrivna.

– Den låga sjukfrånvaron innebär hög kontinuitet med färre personer som möter de äldre och därmed minskar också risken för eventuell smittspridning, säger socialchefen Hans Nyberg.