Bröderna Öhman ett av Sveriges största företag i branschen

– Konjunkturen har varit bra under en längre tid. Aldrig förr har vi haft så många uppdrag, berättar Mats Öhman som äger bolaget tillsammans med sin bror Thomas.

Bröderna Öhman AB är ett komplett entreprenadföretag med mångårig erfarenhet inom Mark- och anläggningsarbeten i hela Sverige. Företaget erbjuder entreprenad, schaktning, krossning, bergsprängning, väg- och järnvägsbyggnationer samt massaförflyttning. Dessutom säljs och transporteras grus, singel, sand, makadam och jord.

Br. Öhmans nya industrifastighet. Foto: Sterling Nilsson

Br. Öhmans nya industrifastighet. Foto: Sterling Nilsson

Tillväxt efter Millennieskiftet

1981 började Thomas med bandtraktorer, tjänsterna blev efterfrågade. 1992 gick han ihop med sin bror Mats Öhman och grundade Bröderna Öhman AB. Företaget har sitt säte i den lilla byn Tvärån utanför Älvsbyn och har med tiden vuxit sig starkt och stabilt.

– Den stora tillväxten kom i början på 00-talet, sedan har det fortsatt uppåt, förklarar Mats.

Ny industrifastighet

Bröderna Öhman blev först ut att köpa industritomt på det nya industriområdet. Nu står deras nya anläggning i Älvsbyn klar.

– Vi blev trångbodda i Tvärån, men verksamheten i byn finns kvar.

Bröderna Öhmans varumärke är starkt och välkänt. Företaget har utfört många stora jobb, bland annat som underleverantör när Botniabanan byggdes. Bröderna Öhman lade också grunden för gruvdriften i Kaunisvaara då elva miljoner kubikmeter jord flyttades för att blotta berget vilket möjliggjorde brytning i dagbrottet. Listan kan göras lång.

Tomas Öhman. Foto: Tony Berglund

Tomas Öhman. Foto: Tony Berglund

Mats Öhman. Foto: Tony Berglund

Mats Öhman. Foto: Tony Berglund

Bygger ny containerhamn

Just nu hjälper Bröderna Öhman till vid bygget av den nya stora containerhamnen i Nynäshamn som ska ersätta Värtahamnen i Stockholm. Dessutom utför företaget markarbeten för den nya batterifabriken i Skellefteå och det nya industriområdet på Haraholmen utanför Piteå.

– Vår stora flotta av dumprar, tipptruckar, schaktmaskiner, upp till 90 tons grävmaskiner och andra fordon har breddat verksamheten och gör att vi kan räkna på flera jobb samtidigt. Vår flexibilitet innebär att vi kan ta uppdrag överallt, berättar Mats som hoppas att inte konjunkturen mattas.

– Det har sett bra ut under lång tid för vår del.

Driver även Gulf

Nya stora uppdrag kan bli bygget av Norrbotniabanan. En gruvbrytning i Laver skulle också betyda framtida jobb. Bröderna Öhman driver också Gulf i Älvsbyn och äger tillsammans med NTM fastigheten där gamla busstationen låg.

– Vi har inga konkreta planer för gamla busstationen ännu. Men fastigheten ligger strategiskt bra för vår del, i anslutning till Gulf.

Artikeln är även publicerad i Älvsbybladet #3-4, 2018

Text: Tony Berglund