Blomsterlupin — Omtyckt men tärande

Stoppa spridningen av blomsterlupin:

  • Ta bort den från din tomt eller mark innan den satt frö
  • Se till att den inte sprids
  • Ta hand om avfallet på rätt sätt
    (läs mer på länkarna nedan)

 

Blommande blomsterlupiner vid väg

Blommande blomsterlupiner vid väg.

 

Groddplanta av blomsterlupin

Groddplanta av blomsterlupin.

 

Blomsterlupinens blad

Blomsterlupinens blad.

 

Blomsterlupin med mogna fröbaljor

Blomsterlupin med mogna fröbaljor.

 

Blomsterlupinens rot

Blomsterlupinens rot.

 

Blomsterlupinen tränger undan de vilda växtarterna och kvar blir bara ett tätt bestånd av blomsterlupiner.

Blomsterlupinen tränger undan de vilda växtarterna och kvar blir bara ett tätt bestånd av blomsterlupiner. Blommorna är vackra, men en mångfald av arter har ersatts av bara en art.

 

Kontakta Älvsbyns energi om du har frågor om hur du ska hantera avfall som innehåller invasiva främmande arter.

Hittar du blomsterlupin någonstans så rapportera gärna ditt fynd på invasivaarter.nu.

Just nu pågår en nationell digital informationskampanj om invasiva främmande arter under ledning av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. Sök efter hashtaggen #invasivaarter på sociala medier. Älvsbyns kommun bidrar genom att informera om hur du känner igen de invasiva växter som förekommer här i norr.

 

Här kan du läsa mer:

Information om invasiva främmande arter på Älvsbyns kommun hemsida

Älvsbyns energi

invasivaarter.nu

Blomsterlupin på Naturvårdsverkets hemsida