Blomsterlupin — Gränslös

Blomsterlupinen tränger undan andra växter vart den än kommer. Har du den redan i din trädgård så gör vad du kan för att hindra att den sprider sig till naturen. Framför allt, låt den inte sätta frö.

Och ska du göra dig av med växtmaterial från lupin så förpacka det i väl förseglade dubbla plastsäckar. Släng det sedan i kärlet för brännbart hushållsavfall (gröna tunnan) om det bara är ett fåtal plantor eller fråga personalen på återvinningscentralen var du ska slänga större mängder.

Och hittar du blomsterlupin i naturen, rapportera det till invasivaarter.nu.

Blommande blomsterlupiner.

Blommande blomsterlupiner.

Lär dig känna igen de vanligaste invasiva arterna i trädgården, se vad de ställer till med och vad du kan göra.

Kolla på Naturvårdsverket webbsida: www.naturvardsverket.se/amnesomraden/invasiva-frammande-arter/for-dig-som-privatperson

Du kan också läsa mer om invasiva främmande arter på kommunens hemsida.