Bidrag för lokala naturvårdsprojekt

Den 4 mars kl 18:30-19:30 kommer Länsstyrelsen Norrbotten att hålla ett informationsmöte om LONA riktat till föreningar, intresseorganisationer och privatpersoner m.fl. som kan vara intresserade av att driva LONA-finansierade naturvårdsprojekt. Anmälan skickas till charlotte.malmgren@lansstyrelsen.se senast den 1 mars.

Kom ihåg att även kontakta kommunen med er projektidé så snart som möjligt om ni är intresserade av att driva ett LONA-projekt eftersom det är kommunen som lämnar in själva LONA-ansökan. Det gäller även när det i praktiken är en annan lokal aktör som utför själva projektet.

Mer information om LONA finns på Länsstyrelsens hemsida:

https://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/natur-och-landsbygd/stod-till-naturvard/lokala-naturvardsinsatsen-lona.html