Beslut om feriejobb 2020

Publicerad: 2020-05-11

Då tillgången på ferieplatser kraftigt begränsats kommer inte alla som sökt feriejobb att kunna erbjudas en plats. Alla årskurs 9 garanteras plats, i övrigt kommer lottning av inkomna ansökningar att ske. Besked om du blir erbjuden plats kommer att meddelas så fort vi kan, dock senast 27 maj.

Vid frågor kontakta gärna kommunens arbetsmarknadsenhet:
Stefan Lindgren, 070-667 24 85
stefan.lindgren@alvsbyn.se