Beslut återgång till närundervisning vid Älvsbyns Gymnasium

Folkhälsomyndigheten och Skolverket betonar att gymnasieskolan är viktig för ungas hälsa. Det är därför viktigt att hitta en balans mellan ungas behov av och rätt till, utbildning och de smittskyddsåtgärder som vidtas. Den aktuella kunskapen visar att ungdomar oftast får milda symtom, och sällan blir allvarligt sjuka samt att skolverksamheter hittills inte har visat sig vara drivande i smittspridningen. Den 1/4–21 valde Folkhälsomyndigheten att inte förlänga rekommendationen om delvis distansundervisning efter den 1 april.

Beslut är därför fattat som innebär att:

Samtliga program och årskurser från onsdag 5/5-21 återgå till 100% närundervisning.