Benita Jonsson blir tf. ekonomichef

Benita är civilekonom och har arbetat på Älvsbyns kommun sedan 2013 med både upphandling och ekonomifrågor. Benita har även erfarenhet från det privata näringslivet och då främst frågor inom logistik och kvalitet.