Avtackning av KF-ledamöter

Delar av församlingen kommer att sitta kvar den kommande mandatperioden, medan andra väljer att lägga hatten på hyllan och tacka för sig. Efter måndagens möte avtackades de nio ledamöter som lämnar sin post i kommunfullmäktige.

Nyvalda kommunfullmäktige tar plats i kommunfullmäktigesalen i november.

Avgående KF-ledamöter (ordinarie)

  • Bill Nilsson (s)
  • Inger Lundberg (l)
  • Wivianne Nilsson (v)
  • Jörgen Afvander (sjvp)
  • Johan Håll (c)
  • Ahmed Hassan (s)
  • Louice Majunge (v)
  • Nils Sundström (kd)
  • Stefan Engström (s)