Avloppsinventeringar 2022

Enskilda avloppsanläggningar med bristande rening innebär risker för miljön och för människors hälsa. Utsläpp av näringsämnen bidrar till övergödning och algblomning i sjöar och vattendrag. Utsläpp av orenat avloppsvatten kan även påverka människors hälsa om det skulle förorena dricksvatten.

I Älvsbyns kommun finns ca 1200 enskilda avlopp. Inventeringar som genomfördes 2012 och 2016 – 2017 visar att många av dem har bristande rening, vilket innebär risker både för miljön och människors hälsa. Samtidigt ser vi att förnyelsen av enskilda avlopp går för långsamt, då endast ca 170 ansökningar har kommit in de senaste 20 åren.

Älvsbyns kommun har ansvar att bedriva tillsyn för att hitta de avlopp som har brister och ställa krav på åtgärder. I grunden handlar detta om att säkerställa att vi har bra dricksvatten, levande sjöar, rent vatten att bada i en varm sommardag samt friska vattendrag för fiske och rekreation.

Kontaktperson vid frågor: Roger Tuomas, samhällsbyggnadschef, 0929-170 00