Avloppsinventeringar 2022

Under 2022 planerar samhällsbyggnadskontoret för tillsyn i Bodnäs, Asplövberg, Häbbersstranden och Strycktjärn. Berörda fastighetsägare har fått informationsbrev och en begäran om att svara på en enkät om deras enskilda avlopp.

Enskilda avloppsanläggningar med bristande rening innebär risker för miljön och för människors hälsa. Utsläpp av näringsämnen bidrar till övergödning och algblomning i sjöar och vattendrag. Utsläpp av orenat avloppsvatten kan även påverka människors hälsa om det skulle förorena dricksvatten.

I Älvsbyns kommun finns ca 1200 enskilda avlopp. Inventeringar som genomfördes 2012 och 2016 – 2017 visar att många av dem har bristande rening, vilket innebär risker både för miljön och människors hälsa. Samtidigt ser vi att förnyelsen av enskilda avlopp går för långsamt, då endast ca 170 ansökningar har kommit in de senaste 20 åren.

Älvsbyns kommun har ansvar att bedriva tillsyn för att hitta de avlopp som har brister och ställa krav på åtgärder. I grunden handlar detta om att säkerställa att vi har bra dricksvatten, levande sjöar, rent vatten att bada i en varm sommardag samt friska vattendrag för fiske och rekreation.

Kontaktperson vid frågor: Roger Tuomas, samhällsbyggnadschef, 0929-170 00

Senast uppdaterad 2022-05-24

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.