Ansökan till sommaröppen förskola

En förskola kommer att finnas tillgänglig för barn vars föräldrar arbetar eller studerar under den tiden. För att kunna planera så bra som möjligt vill vi att du som vårdnadshavare lämnar besked om hur ditt barns omsorgsbehov ser ut under denna period, det vill säga om barnet behöver förskola under alla eller någon av dessa veckor.

Om du inte anmäler räknar vi med att barnet inte kommer, men blir dina planer ändrade kan du naturligtvis kontakta oss.

Har du behov av plats under veckorna 27-31 ska det anmälas via e-tjänsten ”Anmälan till sommaröppen förskola” senast den 15 maj 2021.