Ansök om LOK stöd och Föreningsbidrag

LOK

Ni som är medlemmar i ett riksidrottsförbund och skickar in LOK ansökan dit – glöm inte att skicka en kopia till linda.ohlin@alvsbyn.se där det framgår vilken förening det gäller, antal deltagartillfällen per åldersgrupp samt bankgiro/postgiro nummer för att även få det kommunala LOK stödet. Skicka in även om ni tycker att det varit mindre deltagartillfällen än vanligt. Sista ansökningsdag för detta är 28/2.

Föreningsbidrag

Föreningen ska årligen inkomma med föreningsuppgifter, verksamhetsberättelse och resultatrapport senast 28/2. Nytt för i år är att vi även önskar en ekonomiskrapport om det är så att ni önskar söka extra stöd från kommunen. På grund av pandemin så väljer vi att ha årsmötesprotokollet som frivilligt då vissa föreningar har valt att senarelägga detta. Har ni haft årsmöte kan ni gärna bifoga detta till ansökningshandlingarna annars så sök utan. Här kan ni ansöka digitalt:

https://alvsbyn.enamnd.se/foreningsuppgifter

och här kan ni läsa mer om kommunens bidragsregler.