Ansök om halltider för ht 2019 och vt 2020

Ansökningsblanketter kan hämtas på Älvsbyns bibliotek eller på kommunens hemsida Ansökan om halltider

Ansökan skickas till:

Älvsbyns kommun
Fritid & Kultur
942 85 Älvsbyn