Ansök om att ställa ut blomlådor

Syftet med blomlådorna är inte att förhindra fordon utan att få förarna att sänka sin hastighet när de kör på bostadsgator. Låg hastighet på bostadsgator är en viktig förutsättning för en trygg och säker trafikmiljö.

För att få ställa ut blomlådor måste du ansöka om tillstånd. Tillståndet gäller ett år i taget. Du som har haft tillstånd att ställa ut blomlådor tidigare år ska därför också ansöka om tillstånd om du vill ställa ut dem även nästa sommar. Du ansöker via e-tjänsten: Ansökan blomlådor. Sista ansökningsdag för sommaren 2023 är den 10 maj. Ansökan är kostnadsfri.

Vad gäller?

För att blomlådorna inte ska utgöra en trafikfara eller försämra framkomligheten på gatan är det Samhällsbyggnadskontoret och Älvsbyns Energi som avgör om gatan är lämplig för blomlådor och var de i så fall ska placeras. För att få ställa ut blomlådor på gatan gäller följande:

  • Gatan ska vara kommunal.
  • Hastigheten på gatan ska vara 50 km/h eller lägre.
  • Det ska finnas direktutfarter från bostäder längs gatan.
  • Gatan ska vara bredare än 5 meter.
  • Dina grannar ska vara positiva till att blomlådorna ställs ut.
  • Blomlådor får vara utställda fr.o.m. att tillstånd beviljats t.o.m. den 15 september.

Älvsbyns kommun bekostar inte de blomlådor som ställs ut, du får själv köpa eller bygga dem. Ritningarna skickas ut till dig i samband med att du får svar på din ansökan. Vi tar inget ansvar för eventuella skador till följd av blomlådor.