Ansök digitalt hos Miljö- och byggkontoret

Välkommen att ansöka digitalt hos Miljö- och byggkontoret. Du behöver bara gå in på Norrbottens e-nämnd och legitimera dig med din e-legitimation när du fyller i ansökan.

Vi har 10 e-tjänster:

  •  Ansökan/anmälan om bygglov, rivningslov, marklov, eldstad, attefallshus mm
  • Ansökan om strandskyddsdispens
  •  Anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet
  • Anmälan om installation av värmepump
  • Anmälan om kompostering
  • Ansökan enligt lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter
  • Anmälan om miljöfarlig verksamhet
  • Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade
  • Ansökan om transportdispens för tung, lång och bred transport
  • Anmälan om hygienisk behandling, bassängbad och solarium