Anna-Lotta Larsson leder körfestival på Storforsens naturscen

– Årets festival blir en uppstart inför kommande år då vi hoppas på internationella inslag, säger Conny Wikman, arrangör.

Tanken på en körfestival har funnits i många år. Denna sommar förverkligas idén genom bildandet av Storforsens Eventförening.

– Vi kan locka med Europas största fors och en scen mitt i ett naturreservat. Även om 150 000 personer besöker Storforsen varje år så är den fortfarande något av en oupptäckt pärla. Området har potential att utvecklas så mycket mer. Naturscenen med sin naturliga klipp-läktare mitt i den gamla älvfåran har förutsättningar att bli Norrbottens motsvarighet till Dalhalla, tror Conny.

Visionen för kör- och allsångsfestivalen rymmer förhoppningar om ett årligt återkommande arrangemang som ska sätta Storforsen och Älvsbyn på kartan bland alla kör- och musikentusiaster.

Första tanken, att starta med en fullskalig festival under tre dagar, fick efter mycket grubblerier revideras.

– Istället kör vi en “Uppstart” den 5 augusti 2017. Detta för att få en känsla för hela arrangemanget i form av scenlogistik, reselogistik, boendelogistik med mera. Med ett “Uppstartsår” får vi också möjlighet att säkra marknadsföringsmaterial inför 2018 i form av bilder, filmer och dokumentation. Då kan vi också tidigt gå ut med inbjudan inför 2018. Vi har redan förfrågningar från körer i Kina och Italien för att nämna två exempel, berättar Conny.

Anna-Lotta Larsson och Andreas Landegren är redan bokade för 2017. De kommer att leda själva körsången. Innan själva körinslaget bjuds det på musik och allsång i andra former.

Arrangemanget stöttas av Framtidsbanken Sparbanken Nord, Region Norrbotten (tidigare Norrbottens läns landsting) och Norrbottens körsångarförbund.

Mer information finns på www.storforsensevent.se

Information om Anna-Lotta Larsson och Andreas Landegren:

Anna-Lotta har verkat 37 år som artist, både som sångerska och skådespelerska. Hon utbildade sig till sångpedagog på Framnäs Musikskola och kom därefter in på Operahögskolan i Göteborg. Det innebar tre års intensiv musik- och teaterutbildning, men flytten till Göteborg skulle också betyda upprinnelsen till genombrottet. Operahögskolan låg nära TV-huset och Anna-Lotta blev inbjuden att sjunga hos Lennart Hyland i “Go’morron Sverige”. Det var då anbuden började trilla in.

Genom åren har rollerna och musikframträdandena blivit många.
Under februari till maj gjorde hon tillsammans med sin nuvarande pianist Andreas Landegren en uppskattad föreställning ”Från Purcell till Piaf” på Klara Soppteater i centrala Stockholm.
I sommar blir det konserter runt om i landet.

Hon besökte senast Norrbotten i november med sin julkonsert “Anna-Lottas Jul”.

Artikeln är även publicerad i Älvsbybladet #2, 2017

Text: Tony Berglund