Älvsbyns kommun utlyser stipendier 2022

Stipendierna som utlyses är:

  • Kulturstipendium
  • Ungdomsledarstipendium
  • Stipendium Unga ledare

Ansökningsblanketter kan hämtas på biblioteket eller via denna länk:

https://alvsbyn.enamnd.se/stipendium

Du kan skicka in ansökan digitalt eller till:
Älvsbyns kommun
Fritid & Kultur
942 85 Älvsbyn

Ansökan eller förslag till kulturstipendiat/ungdomsledarstipendiat ska vara Älvsbyns kommun, Fritid & Kultur, tillhanda senast 30 april innevarande år.