Älvsbyns kommun utlyser stipendier 2020

Kulturstipendium

Ungdomsledarstipendium

Stipendium Unga ledare

Ansökningsblanketter kan hämtas på biblioteket eller via denna länk

Skickas till:
Älvsbyns kommun
Fritid & Kultur
942 85 Älvsbyn