Älvsbyns kommun satsar på att förbättra rehabiliterings- och sjukskrivningsarbetet

Sedan 1 januari 2019 har Älvsbyns kommun ingått ett treårigt samverkansavtal med Försäkringskassan där bägge parter har åtaganden under perioden. För oss var det viktigt att få till ett bättre samarbete och djupare dialog med en sådan viktig aktör som Försäkringskassan, fortsätter Anna-Karin.

Avtalet syftar till att effektivisera och förbättra kommunens rehabiliteringsarbete och minska sjukskrivningstalen, särskilt att förbättra det förebyggande arbetet som handlar om att upptäcka tidiga signaler på ohälsa hos medarbetarna. Vår sjukfrånvarostatistik går stadigt nedåt och har gjort det under en tid nu, men det finns alltid förbättringspotential och saker att arbeta med, det värsta vi kan göra är att luta oss tillbaka och vara nöjda, säger Anna-Karin.

Utöver samverkan med Försäkringskassan inför kommunen ett digitalt stödverktyg som förenklar rehabiliteringsarbetet.

En annan viktig sak vi arbetar med är att förbättra och fördjupa uppföljningen av sjukfrånvaro och rehabiliteringsinsatser, där kommunens centrala personalfunktion följer upp sjukfrånvaron i verksamheterna och erbjuder samtal till cheferna där sjukfrånvaron har förändrats eller ökat. Det finns så mycket att vinna på ökad dialog med cheferna, det är ett lärande för både dem och för oss, säger Anna-Karin.