Älvsbyns första datacenter skapar nya jobb i kommunen

– Ett historiskt ögonblick som breddar vår arbetsmarknad, förklarade Helena Öhlund, s, kommunalråd, i samband med torsdagens presskonferens då satsningen offentliggjordes.

Den 27 september 2015 blev Älvsbyns kommun medlemmar i Node Pole, som marknadsför Sverige som en lämplig plats för etablering av elintensiva datacenterverksamheter med krav på hållbar energiproduktion. Nästan på dagen två år senare presenterades kommunens första datacenter.

– Jag är jätteglad. Det här är början på något nytt och stort för framtidsrika Älvsbyn, jublade Bengt Strandberg, näringslivschef, som i sin entusiasm skämtsamt föreslog att göra den 28 september till kommunens egna ”nationaldag”.

Med på presskonferensen medverkade även tre representanter för The Future of Mining; Gianfranco Castillo, VD, Gabriel Parada, operativ chef, och Lukas Foster, platschef. De tackade för ett bra samarbete med Älvsbyns kommun och regionens representanter. Trion är också ivriga att snabbt komma igång med verksamheten som förläggs i Televerkets gamla lokaler på Altunas industriområde.

Foto: Sterling Nilsson

Foto: Sterling Nilsson

Incubator-verksamhet

– Redan den första november kommer vi att ha tolv anställda och 25 i slutet av året, berättade Gabriel Parada.

Datacentret i Älvsbyn blir en så kallad hub för det amerikanska bolagets tjänster som kallas Blockchain och som bygger på att säkert överföra information samt finansiella transaktioner via Internet.

– Vi kommer också att starta en incubator-verksamhet i samarbete med Luleå tekniska universitet och andra aktörer som besitter rätt kompetens, förklarade Parada.

Billig el

Anledningen till att The Future of Mining valde Älvsbyn är tillgången till grön energi, det svala klimatet plus ett gott mottagande.

– Vi vill använda miljövänlig energi i vårt utvecklingsarbete och Älvsbyn passar oss bra, tyckte Gianfranco Castillo.

Patrik Öhlund, VD Node Pole, pekade på betydelsen av den sänkta energiskatten för branschen.

– Det ger Sverige konkurrensfördelar. Billigare ström finns inte inom EU. Dessutom har vi ju en säker och hög elproduktion i norra Sverige.

Förbrukar el som en mindre stad

Datacentret i Älvsbyn är energikrävande.

– Varje rack, hög och bred som ett kylskåp, tar lika mycket ström som en villa i Älvsbyn ett kyligt vinterdygn, förklarade Rick Abrahamsson, affärsutvecklare för Vattenfall.

Eftersom gamla Televerkets fastighet kommer att fyllas med datorkraft och ett stort antal rackar blir elförbrukningen betydande.

– Det nya datacentret kommer nog att förbruka el som en mindre stad av Älvsbyns storlek, tillade Rick.

Etableringen i Älvsbyn underlättas också av att en stor kraftledning passerar industriområdet.

– Det påskyndar hela projektet. Annars hade det krävts tid för anslutning och tillstånd. Det är bättre att flytta snabbväxande industri eller bygga nytt i exempelvis Älvsbyn där vi kan nyttja befintlig el-infrastruktur, som normalt annars tar väldigt lång tid att bygga, betonar Rick Abrahamsson, affärsutvecklare för Vattenfall.

– För oss inom Vattenfall är det också viktigt att våra olika delar samverkar för att möta behoven, säger Rick.

Tackar Bodens kommun

Gianfranco Castillo ser en stor potential i Älvsbyn.

– Ja, går allt som vi vill kan nog antalet anställda öka till mellan 40 och 50 redan till juni kommande sommar.

Eftersom The Future of Mining har kunder och verksamhet i Nordamerika, Latinamerika och Europa lär också besöken från olika specialister bli många på byn.

– Ja, vi har säljteam, marknadsteam, advokater, specialister och en massa olika kompetenser. Så vi lär nog bidra till att göra Älvsbyn mer internationellt (skratt), berättade Gianfranco.

Magnus Nordström, kommunchef, passade också på att tacka Bodens kommun för ett värdefullt samarbete.

– Utan deras hjälp hade inte detta varit möjligt. De har redan erfarenhet av datacenter och en utvecklad säljorganisation. Vi är mycket tacksamma för det goda samarbetet.

Magnus avslöjade också en ny tanke.

– Vi funderar över hur all spillvärme ska kunna tas till vara.

Text: Tony Berglund