Älvsbyn vinnare i årets stegutmaning!

Stegutmaningen #engångföralla som pågått mellan den 1 mars och 3 april är nu avgjord. Älvsbyns kommun slutade som vinnare i kommunkampen med bästa stegsnitt på 7 840 steg följt av Kalix, Luleå, Boden och Piteå. Älvsbyn är också den kommun som engagerat flest i förhållande till antalet invånare. I tävlingen deltog totalt 3 340 personer varav 348 Älvsbybor.

#engångföralla är stegutmaningen som syftar till att medvetandegöra hur vi reser och inspirera fler till att göra sina vardagsresor till fots.

– Förändring startar i att medvetandegöra nuläget. Kan utmaningen få oss att tänka till innan vi gör den där korta bilresan är mycket vunnet. Vi gör många resor som till och med är kortare än en kilometer, med just bil. Det är en sträcka som de flesta kan gå, säger projektledaren Helena Lindvall, Luleå kommun.

Nystrand bäst i kommunen

Det har även tävlats mellan byar och stadsdelar. Där vann Kullen i Piteå följt av Stråkanäs i Kalix och på en tredjeplats Prästholm i Luleå av de 191 byar och stadsdelar som deltagit runt om i de fem kommunerna.

Vinnare bland byar och stadsdelar i Älvsbyns kommun var Nystrand tätt följt av Prästgärdan och Grekland.

  1. Nystrand hade 7 deltagare med ett stegsnitt på 12 286 steg.
  2. Prästgärdan hade 14 deltagare med ett stegsnitt på 12 163 steg.
  3. Grekland hade 10 deltagare med ett stegsnitt på 10 173 steg.

Nya vardagsrutiner

En utvärdering har genomförts bland deltagarna. Den visar bland annat att 65 % uppger att de gått mer till fots under tävlingen. Drygt 60 % uppger även att de inspirerat fler att gå och 50 % uppger att de använt bilen mindre än de brukar.

– Det är naturligtvis glädjande respons och nu hoppas vi att de nya vardagsrutinerna håller i sig framgent också, säger Helena Lindvall.

Luleå klarade flest utmaningar

Förutom att gå har det varit möjligt att samla hållbarhetspoäng genom att klara olika utmaningar. Det har varit uppdrag som att klara en bilfridag, att bjuda med någon på en promenad eller att gå med barnen till förskolan. I den klassen var Luleå bäst medan Älvsbyn hamnade på andra plats följt av Boden, Piteå och Kalix.

Ingalill tog flest steg och flest hållbarhetspoäng

Tävlan har också skett individuellt. På prispallen för flest steg i kommunen hamnade följande deltagare:

  1. Ingalill Olofsson, Nystrand
  2. Inger Hällström, Prästgärdan
  3. Ajmal Karimi, Centrum

Flest hållbarhetspoäng i kommunen plockades hem av:

  1. Ingalill Olofsson, Nystrand
  2. Mona Vikman, Centrum
  3. Bengt Hällström, Prästgärdan

Men givetvis är alla vinnare, varje steg räknas både för den personliga hälsan och för miljön! Tillsammans har de 3341 deltagarna tagit hela 817 837 987 steg!

Att kommunen vunnit kommer att firas

Kommunen planerar nu för ett tillfälle att fira såväl vinsten i kommunkampen som de individuella prestationerna, när och var det blir återkommer vi med.

– Det är glädjande att se att så många engagerat sig i utmaningen, stort tack till alla medverkande! Säger Sofia Lundberg, Samhällsstrateg som tillsammans med kollegor från Luleå, Piteå, Boden och Kalix kommuner arrangerat tävlingen.