Älvsbyn runt – friskvårdsaktivitet för dig och dina kollegor!

Som en gemensam friskvårdsaktivitet har du och dina kollegor nu möjlighet att anmäla in er som lag och delta i Älvsbyn runt den 18 maj klockan 18.00. Det finns två alternativ för anställda att delta:

  1. Delta i den ordinarie tävlingen där den totala rundan är 15 kilometer, som är uppdelad på fem olika sträckor. Ni behöver vara minst 3 och max 5 för att få delta. Ni springer/joggar en sträcka var. Tidtagning sker.
  2. Promenera en sträcka på 10 km tillsammans med dina kollegor. Detta sker utanför tävlingen, men efter en specificerad bansträcka. Ingen tidtagning sker. Antal: Minst 3 och max 5 personer per grupp.

Spring eller promenera – det viktiga är att ha roligt och motionera tillsammans!

Deltagandet sker på din fritid – Om du har arbetsdag så kan du själv göra förfrågan om byte med någon kollega, eller söka ledighet (semester, kompledighet) under förutsättning att ingen vikarie behöver tas in som medför vikariekostnad.

Mer information hittar ni på alvsbynrunt.se. Deltagaravgift betalas av Älvsbyns kommun.
Arrangör: Tväråselets AIF och Älvsby Folkhögskola.

Anmälan

Senast 9 maj skickar ni in anmälan till jennie.grahn@alvsbyn.se.

Anmälan ska innehålla:

*Namn på deltagare
*Lagnamn
*Verksamhet
*Vilken runda ni gör – 10 eller 15 kilometer

Mer information ges i bekräftelsemejl som skickas efter anmälan!