Älvsbyn mäter pollen

Mätningen av pollen sker ett år i taget växelvis i kommunerna Älvsbyn, Luleå, Boden och Piteå. År 2019 mäts pollenhalten i Älvsbyns kommun.

Resultatet av pollenmätningarna presenteras på en gemensam sida för hela Sverige:

Pollenrapporten.se (sidan drivs av Naturhistoriska riksmuseet)