Älvsbyn klättrar upp i ranking – tredje bästa kommun i landet

Varje år kartlägger Småföretagarnas Riksförbund förutsättningarna bland småföretagare i landets 290 kommuner. Syftet med undersökningen är att beskriva förutsättningarna för de små företagen i sin kommun. Rapporten utgör ett användbart underlag för företagare, kommuner, myndigheter och politiker för identifiering av olika förbättringsbehov.

– Småföretagen spelar en viktig roll för den kommunala ekonomin. De skapar jobb och tillhandahåller efterfrågade produkter och tjänster på den lokala marknaden. Småföretagarindex visar hur förutsättningarna ser ut mellan olika kommuntyper och vilka konsekvenser det innebär, säger Peter Thörn, förbundsordförande på Småföretagarnas Riksförbund.

Positivt resultat för Älvsbyn

Älvsbyn kan stolt klappa sig på axeln med sin tredjeplats, efter att ha stigit hela 16 placeringar gentemot fjolårets blyga placering.

– Det är alltid nyttigt med positiva signaler och också en bekräftelse på våra småföretag går bra och har bra förutsättningar att verka i kommunen, säger Roger Tuomas, samhällsbyggnadschef i Älvsbyns kommun.

Vad ligger bakom framgången?

– Det är företagen, medborgarna och alla som verkar i kommunen som genom sitt agerande ger en helhet som ger detta goda resultat. Jag anser att kommunens roll endast är en del där kommunen ska stödja och förenkla och ge de bästa förutsättningarna för att driva företag i kommunen.

Om Småföretagarindex

  • Sammanställningen baseras på tillgänglig offentlig statistik samt förbundets framtagna rapport om antalet företagsamma
  • De utvalda dimensionerna är grundförutsättningar för ett fungerande ekosystem runt företagandets olika villkor
  • Dimensionerna är: lokal marknad, företagsamma per capita (antal privata arbetsplatser som drivs av företagare), överlevnadsgrad, trygghetsinsatser, kommunal näringspolitik, skolsystem, demografi, välfärdsåtagande samt kapitalförsörjning