Älvsbyn har bäst företagsklimat i Norrbotten

– Placeringen i sig är glädjande, men det som är mest glädjande är att vårt betyg stiger för tredje året i följd. Det borgar för att vi i dialog med företagen gör rätt saker, säger Tomas Egmark, kommunalråd i Älvsbyns kommun.

Varje år presenterar organisationen Svenskt Näringsliv en undersökning där de tagit tempen på företagsklimatet runt om i landet. Över 30 000 företagare i landets 290 kommuner har i en enkätundersökning fått säga sitt. För Älvsbyns del var temperaturen god, då man efter den senaste undersökningen klättrat upp till förstaplaceringen i Norrbotten.

– Att Älvsbyns kommun är i topp är ett kvitto på att arbetet med att stärka företagsklimatet och att stärka kommunikationen mellan företagen och kommunen, har burit frukt. Men vi får inte känna oss nöjda och luta oss tillbaka och tro att vi nu är färdiga.

Tomas Egmark, kommunalråd

Tomas Egmark, kommunalråd

Hur har kommunen arbetat för att förbättra klimatet?

– Älvsbyns kommun jobbar bland annat med att i dialog med företagen skapa förståelse för våra respektive roller och med att förenkla kontakter i fråga om tillståndsprövning och diverse kontroller som kommunen är ålagda att genomföra.

Hur känns det att arbetet gett resultat?

– Företagarna är en del av samhället som är enormt viktigt. Hade vi inte haft dem så skulle det vara svårt för hela samhället att överleva. Så framgångsrika företag är något som vi måste eftersträva. Naturligtvis känns det bra att arbetet ger frukt.

Vill fortsätta att förbättra dialogen

Härnäst väntar en analys av materialet, för att se hur man kan fortsätta att förbättra klimatet. En av de viktiga punkterna som man vill bättra på är dialogen med de minsta verksamheterna.

– Vi måste förbättra dialogen med de allra minsta företagen, de som inte har någon naturlig kontakt med kommunen, de är oftast små och har svårighet med tid och möjlighet att prioritera en dialog med kommunen.

Vårens ranking är den första delen i den omfattande undersökningen. Det slutgiltiga resultatet presenteras den 23 september.

Text: Robin Nilsson