Älvsbyn fortsatt i topp – sjua i landet

Sedan fyra år tillbaka presenterar Småföretagarnas Riksförbund rapporten ”Småföretagarindex”. Rapporten bygger på en större undersökning, där man har tittat på småföretagens förutsättningar runt om i landets 290 kommuner. Rapporten utgör ett användbart underlag för företagare, kommuner, myndigheter och politiker för identifiering av olika förbättringsbehov.

– Småföretagen spelar en viktig roll för den kommunala ekonomin. De skapar jobb, bidrar till den lokala näringslivsutvecklingen och tillhandahåller efterfrågade produkter och tjänster såväl lokalt som på andra marknader och vårt Småföretagarindex visar hur förutsättningarna ser ut mellan olika kommuntyper och vilka konsekvenser det innebär, säger förbundsordförande Peter Thörn.

För Älvsbyns del blev det ett positivt besked, när man i år landar på plats sju av 290.

– Småföretagen är viktiga i vår kommun och det är glädjande att det finns bra förutsättningarna för företagen att bedriva sin verksamhet. Vi har en bra position i landet, men arbetet stannar aldrig av och det kommer nya utmaningar som vi tillsammans behöver hantera med målsättning att hålla oss bland de tio främsta i landet, säger Roger Tuomas, samhällsbyggnadschef på Älvsbyns kommun.

Om Småföretagarindex

  • Sammanställningen baseras på tillgänglig offentlig statistik samt på förbundets framtagna rapport om antalet företagsamma.
  • De utvalda dimensionerna är grundförutsättningar för ett fungerande ekosystem runt företagandets olika villkor.
  • Dimensionerna är: lokal marknad, företagsamma per capita (antal företagare/personer som driver privata arbetsplatser med minst en anställd per capita), överlevnadsgrad, trygghetsinsatser, kommunal näringspolitik, skolsystem, demografi, välfärdsåtagande samt kapitalförsörjning.
  • Nima Sanandaji är författare till rapporten.

Läs hela rapporten här: https://smaforetagarna.se/rapporter/smaforetagarindex-2023