Älvsbyn är tredje bästa miljökommun i länet

– Årets placering visar att kommunens arbete ger resultat. Att förbättra den lokala miljön är viktigt, delvis för naturens skull men framför allt för att det förbättrar boendemiljön för befolkningen i kommunen, säger Erika Groth, miljöstrateg i Älvsbyns kommun.

I årets rankning av Sveriges miljöbästa kommun hamnade Älvsbyns kommun på tredje plats i länet, efter Piteå och Luleå, och på plats 136 i hela landet. Det är en drastisk förbättring jämfört med förra året då Älvsbyn låg på plats 274 av 290 kommuner. För första gången tillhör Älvsbyns kommun övre halvan av Sveriges kommuner i miljörankningen.

Kommunrankningen utförs av Aktuell Hållbarhet och baseras på en kombination av offentlig statistik och en enkät som kommunerna fyller i årligen. Årets kommunrankning finns här:

https://kommunrankning.miljobarometern.se/resultat/älvsbyn