Älvsbyn är förberedd om flyktingtrycket ökar

För nuvarande är det ett lugnt flöde in i landet. Men då läget är så pass oförutsägbart i Ukraina är prognosen för framtiden omöjlig att förutspå. Sedan 2013 är det Eleonor Lundkvist Linder, integrationssamordnare på integrationsenheten, som arbetar med flyktingfrågan i kommunen. Hon är rutinerad i frågan och följer noga händelseutvecklingen i Ukraina och nationellt.

– Det här har vi gjort förr, det är bara att ha is i magen, ta reda på information och bevaka det som händer. Det är jättebra att kommunen är på tårna, om det blir en rusch uppåt i antalet så att vi är redo. Vi har inventerat för evakueringsboenden, men Migrationsverket har meddelat att de i nuläget inte är i behov av dessa i vår kommun, berättar Eleonor.

Behövs personell resurs och fler boendeplatser

Från kommunens sida handlar det mycket om att finnas där och ge tips och råd till dem som kommer och fungera som en bro mellan dem och samhället. Exempelvis så har alla barn, även asylsökande, rätt till skolgång där dem kommer.

– Vi gör som vi alltid gjort när det kommit flyktingar hit. Det är Migrationsverket som har huvudansvaret för flyktingar. Integrationsenheten kliver in efter uppehållstillstånd och bosättning i kommunen. Vi har en samverkan med det civila samhället och ser om det är något vi kan hjälpa dem med från integrationsenhetens sida. Det vi har fått till oss är att det som behövs är personella resurser, människor som kommer och hjälper till på dem aktiviteter som redan finns.

– Sen så söker Migrationsverket fler stadigvarande boendeplatser för de som kommer hit.

Hur ser läget i Älvsbyn ut just nu?

– Den senaste siffran för Älvsbyns del är 41 personer som kommit hit, där det handlar om både kvinnor och barn. Men det handlar bara om dem som Migrationsverket känner till. Ukrainare har möjlighet att vistas i Sverige i 90 dagar utan att behöva visa upp sig, så kallat viseringsfri. Det gör att det kan finnas människor som Migrationsverket inte känner till, vilket gör att dem för nuvarande inte syns med i statistiken. Men det är viktigt att samtidigt inte glömma bort de asylsökande som finns i kommunen från andra länder.

Hur har det sett ut hos er på integrationsenheten?

– Det har hänt att det har kommit ukrainare förbi på vår öppenmottagning. Även om Migrationsverket har huvudansvaret för asylsökande så brukar vi aldrig neka någon tips och råd om dem kommer till oss.