Skolledningen gläds över topplaceringen i Sveriges bästa skolkommun. På bild från vänster. Ulrik Bylander rektor lågstadiet, Maria Sundström rektor högstadiet, Anna-Karin Sandström rektor mellanstadiet, Carina Ljuslinder förskolechef, Marianne Stenvall förskolechef, Inger Grankvist rektor Vidsel och Vistträsk, Magnus Norberg rektor Vuxenutbildningen, Mona Brännmark rektor Älvsbyns gymnasium, Sara Nilsson Bruun kvalitetsutvecklare i skolan och skolchefen Jan-Erik Backman. Foto: Peter LundbergSkolledningen gläds över topplaceringen i Sveriges bästa skolkommun. På bild från vänster. Ulrik Bylander rektor lågstadiet, Maria Sundström rektor högstadiet, Anna-Karin Sandström rektor mellanstadiet, Carina Ljuslinder förskolechef, Marianne Stenvall förskolechef, Inger Grankvist rektor Vidsel och Vistträsk, Magnus Norberg rektor Vuxenutbildningen, Mona Brännmark rektor Älvsbyns gymnasium, Sara Nilsson Bruun kvalitetsutvecklare i skolan och skolchefen Jan-Erik Backman. Foto: Peter Lundberg

Älvsbyn är en av Sveriges bästa skolkommuner

Älvsbyns kommun fick i dag en hedrande 14:e plats bland landets 290 kommuner i 2018 års Bästa skolkommun.

– Jätteroligt! Att vi ligger i sverigetoppen under så lång tid är tack vare ett synnerligen konsekvent kvalitetsarbete där vi har en mycket tydlig gemensam syn från förskola till vuxenutbildning, säger skolchefen Jan-Erik Backman.

Lärarförbundets undersökning Bästa skolkommun bygger på en jämförelse av 13 kriterier. I några av kriterierna hamnar Älvsbyn i absoluta sverigetoppen.

– Vi har ett ovanligt starkt samlat ledarskap där skolledningen träffas en hel förmiddag varje vecka och tillsammans systematiskt arbetar fram lösningar och strategier, säger Sara Nilsson Bruun, kvalitetsutvecklare i skolan.

Hög lärartäthet och hög andel godkända elever gör bland annat Älvsbyn till en topprankad skolkommun.

– Lärarna är i högsta grad delaktiga till att vi håller oss bland de bästa skolkommunerna i landet, säger Mona Brännmark, rektor Älvsbyns gymnasium.

Jämfört med året innan har Älvsbyn förbättrat sin rankning på bland annat andelen godkända elever och sjukfrånvaron. I ett kriterium har kommunen en dålig placering i förhållande till andra. Det är på andelen elever som fullföljer gymnasiet inom tre år.

– En förklaring är att vi har många elever som går på våra nationella idrottsutbildningar och elitsatsar parallellt med gymnasiestudierna och därför går gymnasiet under fyra år, säger Jan-Erik Backman.

I höst har Älvsbyns kommun startat ett treårigt projekt där skolan ska vässa sig ytterligare. Det syftar till att alla elever ska lyckas nå sitt bästa.

– Bland annat handlar det om hur vi utmanar varje enskilt barn redan i låga åldrar så att de ska kunna nå ännu längre i sin utveckling, säger förskolechefen Marianne Stenvall.

Placering i totalrankingen för Älvsbyns kommun:
2013, 6
2014, 11
2015, 16
2016, 27
2017, 131
(placeringen 2017 är missvisande på grund av en felrapportering i statistiken som upptäcktes efter rankingen fastställts och publicerats av Lärarförbundet)
2018, 14

13 kriterier som ligger till grund för undersökningen:
1. Resurser till undervisningen.
2. Utbildade lärare.
3. Lärartäthet.
4. Friska lärare.
5. Lärarlöner.
6. Kommunen som avtalspart.
7. Andel barn i förskola.
8. Betygsresultat, genomsnittligt meritvärde i åk 9.
9. Betygsresultat i åk 9 i förhållande till förutsättningarna, Likvärdighetsindex.
10. Andel elever som är godkända i alla ämnen i åk 9.
11. Andel elever godkända i alla ämnen i förhållande till Likvärdighetsindex.
12. Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom 3 år.
13. Andel elever som uppnår grundläggande behörighet för högskolestudier.

Vill du läsa mer om rankingen se:

www.lararforbundet.se/basta-skolkommun

Senast uppdaterad 2020-01-20

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.