Älvsbyn är en av Sveriges bästa skolkommuner

– Jätteroligt! Att vi ligger i sverigetoppen under så lång tid är tack vare ett synnerligen konsekvent kvalitetsarbete där vi har en mycket tydlig gemensam syn från förskola till vuxenutbildning, säger skolchefen Jan-Erik Backman.

Lärarförbundets undersökning Bästa skolkommun bygger på en jämförelse av 13 kriterier. I några av kriterierna hamnar Älvsbyn i absoluta sverigetoppen.

– Vi har ett ovanligt starkt samlat ledarskap där skolledningen träffas en hel förmiddag varje vecka och tillsammans systematiskt arbetar fram lösningar och strategier, säger Sara Nilsson Bruun, kvalitetsutvecklare i skolan.

Hög lärartäthet och hög andel godkända elever gör bland annat Älvsbyn till en topprankad skolkommun.

– Lärarna är i högsta grad delaktiga till att vi håller oss bland de bästa skolkommunerna i landet, säger Mona Brännmark, rektor Älvsbyns gymnasium.

Jämfört med året innan har Älvsbyn förbättrat sin rankning på bland annat andelen godkända elever och sjukfrånvaron. I ett kriterium har kommunen en dålig placering i förhållande till andra. Det är på andelen elever som fullföljer gymnasiet inom tre år.

– En förklaring är att vi har många elever som går på våra nationella idrottsutbildningar och elitsatsar parallellt med gymnasiestudierna och därför går gymnasiet under fyra år, säger Jan-Erik Backman.

I höst har Älvsbyns kommun startat ett treårigt projekt där skolan ska vässa sig ytterligare. Det syftar till att alla elever ska lyckas nå sitt bästa.

– Bland annat handlar det om hur vi utmanar varje enskilt barn redan i låga åldrar så att de ska kunna nå ännu längre i sin utveckling, säger förskolechefen Marianne Stenvall.

Placering i totalrankingen för Älvsbyns kommun:
2013, 6
2014, 11
2015, 16
2016, 27
2017, 131
(placeringen 2017 är missvisande på grund av en felrapportering i statistiken som upptäcktes efter rankingen fastställts och publicerats av Lärarförbundet)
2018, 14

13 kriterier som ligger till grund för undersökningen:
1. Resurser till undervisningen.
2. Utbildade lärare.
3. Lärartäthet.
4. Friska lärare.
5. Lärarlöner.
6. Kommunen som avtalspart.
7. Andel barn i förskola.
8. Betygsresultat, genomsnittligt meritvärde i åk 9.
9. Betygsresultat i åk 9 i förhållande till förutsättningarna, Likvärdighetsindex.
10. Andel elever som är godkända i alla ämnen i åk 9.
11. Andel elever godkända i alla ämnen i förhållande till Likvärdighetsindex.
12. Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom 3 år.
13. Andel elever som uppnår grundläggande behörighet för högskolestudier.

Vill du läsa mer om rankingen se:

www.lararforbundet.se/basta-skolkommun