Aktivitetshuset – en verksamhet under ständig utveckling

Aktivitetshuset har de senaste åren satsat mycket på utveckling av verksamheten. Tanken med detta är att hitta nya utvecklande arbetsuppgifter till deltagarna. Personalen har utvecklat samarbeten både med kommunens verksamheter och privata aktörer. Älvsbyborna kan dagligen se deltagarna ute på olika uppdrag.

Nyaste trenden som gett många olika arbetsuppgifter är Aktivitetshusets berömda braständare som säljer mycket bra och de är ständigt på jakt efter mer stearin. Så har ni ljusstumpar, gamla ljuskoppar, bomullsgarn hemma så tar de tacksamt emot det. Under taket i Aktivitetshusets carport finns en röd låda där allmänheten kan lämna in dessa saker. Deltagarna på Aktivitetshuset samlar även in stearin på kommunhuset och från både kyrkan och Polar Hotel. Genom att tillverka braständare har de skapat många arbetsuppgifter till deras deltagare, allt från att åka runt och samla in stearin, rensa ljuskopparna, smälta stearin, klippa tidningspapper (som de hämtar från Piteå-Tidningen) och garntråd, smälta stearin för att doppa i samt torka och paketera. Sedan ska överbliven metall från ljuskoppar återvinnas. I detta arbete har de skapat 11 olika arbetsuppgifter.

Hantering av återvinningssopor är en populär tjänst de utför flera dagar per vecka. De åker då runt med släpvagn och samlar in återvinningssopor hos privatpersoner som de sedan sorterar på återvinningsstationen. Där har Aktivitetshuset just nu lediga platser och kommer att lämna ut ett erbjudande om detta i de områden där de redan har kunder.

Aktivitetshuset har även uppdrag hos kommunens verksamheter. Ett av uppdragen är att de kör all internpost inom centralorten och Korsträsk. Ett annat är att plocka skräp runt Forum och även på Storgatan och runt Lomtjärn.

Sikfors hästgård är en av de aktörer som tar emot praktikanter från Aktivitetshuset. Hästgården tar emot deltagare på flera varierande arbetsuppgifter samt att de ibland får rida i deras fina ridhus. Röda korset och Alen invest är två aktörer som också tar emot praktikanter. På Coop är det deltagare som sorterar varor och på Gårdings har de städtjänst.

I Aktivitetshuset på Lövgatan har de många olika uppgifter som är individanpassat för varje deltagare. Ibland i grupp men även uppgifter där deltagarna arbetar mer självständigt. Friskvård och fysträning är även det en stor del av deras dag och där anpassas varje träningsmetod individuellt efter önskemål och behov. Kommunens fysioterapeuter och arbetsterapeuter hjälper till med att anpassa olika träningsprogram och hjälpmedel.

Aktivitetshuset

Aktivitetshuset är en daglig verksamhet som vänder sig till vuxna med funktionsvariationer i åldern 18-67 år. Personer med intellektuella, fysiska eller psykiska funktionsvariationer kan ansöka om insatsen daglig verksamhet. Personer som är deltagare på Aktivitetshuset måste ha ett beslut på daglig verksamhet enligt ”Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade” (LSS) eller Socialtjänstlagen (SoL).

Artikeln är även publicerad i Älvsbybladet #3, 2020