ABC föräldrakurs VT 2023 – Alla barn i centrum

Du får konkreta tips på hur ni kan undvika onödiga bråk i vardagen. ABC-träffarna består av 5 träffar där du får diskutera och dela erfarenheter med andra föräldrar.

Att stärka föräldrars självförtroende och utveckla föräldrarollen.
Att lära sig praktiska och konkreta strategier – Hur gör jag?
Att byta erfarenheter och få möjlighet att träffa andra föräldrar.

Det kostar inget att vara med.

Start: måndag 6 feb (4 träffar varannan måndag)

Tid: kl. 18.00 – 20.30

Lokal: Nyberga, Barrgatan 2, ingång D

Anmälan och info

E-post: oppenvarden@alvsbyn.se

Telefon: Åsa Bagger Hallsten 070-228 44 76