650 000 kronor till biblioteket i Älvsbyn från Kulturrådet

–  Vi ser ett starkt engagemang hos kommuner och bibliotek i ansökningarna. I urvalet har vi utgått från kommunernas behov – därför ser vi en mångfald bland ansökningarna. Biblioteken vill göra många typer av insatser och vi kommer att följa utvecklingen med stort intresse, säger Lotta Brilioth Biörnstad, enhetschef för Litteratur och bibliotek på Kulturrådet.

För första gången har Kulturrådet fördelat stöd till folkbiblioteken inom satsningen Stärkta bibliotek. Fler än 200 insatser över hela landet får sammanlagt 153 miljoner kronor.

Söktrycket under den första ansökningsomgången har varit högt – 240 ansökningar från 198 av Sveriges kommuner har kommit in. Ansökningarna visar att det finns ett stort intresse och en stark vilja till utveckling hos bibliotek och kommuner runtom i Sverige.

– Det är oerhört glädjande att många kommuner över hela Sverige är engagerade i bibliotekens verksamhet. Genom Stärkta bibliotek får människor runtom i hela landet bättre tillgång till kultur och bildning. Det är positivt inte minst för demokratin eftersom biblioteken är viktiga mötesplatser i ett demokratiskt samhälle, säger Kulturrådets generaldirektör Staffan Forssell.

Kommunernas behov i centrum

Kommunernas behov står i centrum för bidragsgivningen och det är tydligt att behoven ser olika ut på olika håll i landet och att förutsättningarna skiljer sig åt. I flera av insatserna samverkar olika kommuner.

I den här ansökningsomgången har många kommuner sökt stöd för insatser som handlar om:

  • Uppsökande verksamhet för att nå fler och nya besökare, till exempel med pop-up-bibliotek och biblioteksbussar
  • Investeringar i biblioteksrummet, till exempel inköp av möbler och utrustning för att anpassa lokaler till nya målgrupper och en större mängd barnfamiljer
  • Integrationsprojekt och mångspråkighet
  • Digitala verktyg och digital kompetens

Många av insatserna bygger på samarbete med lokala aktörer, och ofta finns behov av personalförstärkning.

Prioriterar långsiktighet

När Kulturrådet bedömt ansökningarna har vi haft som utgångspunkt att insatserna ska leda till ökad tillgänglighet till biblioteksverksamhet över hela landet. Vi har prioriterat satsningar som kan fungera långsiktigt och som riktar sig till de prioriterade målgrupper som anges i bibliotekslagen, det vill säga barn och unga, personer med funktionsnedsättning, nationella minoriteter och personer med annat modersmål än svenska.

Stärkta bibliotek är en satsning för att stärka folkbiblioteken i Sverige som vi genomför på uppdrag av regeringen 2018–2020. Syftet är att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet. Det är ett tillfälligt stöd till kommunerna som syftar till att ge långsiktiga effekter för att nå fler samt öka inkludering och delaktighet.