35 punkter för att förbättra den politiska organisationen

Vid årsskiftet lyfte Liberalerna i Älvsbyn fram en motion där de pekade på att den politiska organisationen inte är optimal och behöver gås igenom. Motionen bifölls av fullmäktige och en utredningsgrupp sattes ihop för att gå igenom organisationen, från topp till tå. Samtliga partier inbjöds att delta i utredningen och alla förutom Sjukvårdspartiet valde att delta. Till ordförande valdes Peter Lundberg, Kristdemokraterna.

– För mig har det varit otroligt viktigt att lyfta fram alla partiers åsikter och kritik om den nuvarande politiska organisationen. Det har också gett att vi har vänt och vridit på massor av saker för att tillsammans hitta bättre sätt att arbeta på framöver, säger Peter Lundberg (kd), ordförande i utredningen.

Förslag om ökad insyn

Efter en noga granskning hittades 52 punkter som de olika partierna ville diskutera. Av dessa var det 35 punkter som den politiska arbetsgruppen föreslår kommunfullmäktige att utreda vidare, då de ser möjligheter att dessa skulle kunna förbättra den politiska organisationen.

– Arbetet i arbetsgruppen har varit givande och de punkter som vi lyfter vidare är var för sig relativt små ändringar av nuvarande arbetssätt, men löser samtidigt de utmaningar vi sett i vår organisation, säger Tomas Egmark (s), kommunstyrelsens ordförande.

I listan finns exempelvis förslag om att öka insyn/demokrati genom att se över möjligheter till närvarorätt för partier som inte har ledamot i utskotten och göra det möjligt för alla partier att plocka in fler ersättare till kommunstyrelsen, för att ha fler att välja på när ledamöter ska utses i de olika utskotten. Utskottsledamöter måste enligt kommunallagen väljas från kommunstyrelsens ordinarie ledamöter eller dess ersättare.

Utredningen kommer att redovisas senast på kommunfullmäktige den 13 juni i år, medan eventuellt beslut om att ändra i den politiska organisationen väntas tas av fullmäktige efter valet.

Artikeln är även publicerad i Älvsbybladet #1, 2022

Text: Robin Nilsson