30 miljoner kronor till butiker, bensinstationer och servicepunkter på landsbygden i Norrbotten

I Landsbygdsprogrammet finns investeringsstöd att söka för verksamheter som kombinerar kommersiell service med viss offentlig service. Syftet är att skapa och behålla service på landsbygden.

Stöd kan ges för inköp av byggnader, om- och tillbyggnad och inköp av fast utrustning. Även inredning och tjänster för planering och genomförande omfattas. Stödet varierar mellan 50 och 90 procent av den totala investeringen och kan uppgå till drygt 1,9 miljoner under en treårsperiod.

− Livsmedelsbutiker som exempelvis behöver investera i nya kyl- och frysanläggningarna kan få stöd, säger Maria Palo Isaksson på Länsstyrelsen i Norrbotten. Ett förbud mot att fylla på fluorerade köldmedier i kylsystem träder i kraft 2020 och hon råder därför handlarna att ansöka om stöd i god tid.

Ny drivmedelsstation i Klöverträsk

I Klöverträsk har en ekonomisk förening bildats som är i full färd med att uppföra en helt ny drivmedelsstation med stöd från Landsbygdsprogrammet. Andra exempel är utbyte av äldre pumpanläggningar på bensinmackar.

− En ny pumpanläggning är förutom att den är driftssäkrare också bättre för miljön, säger Maria Palo Isaksson.

Laddstolpar

En annan aktuell fråga är laddstolpar till elbilar.

− I Norge är elbilar betydligt vanligare än i Sverige och de butiker och bensinmackar i länet som erbjuder laddstolpar kan nog räkna med fler besök från vårt grannland när de turistar i Sverige. Även den inhemska marknaden expanderar och att du har en elbil ska inte vara något hinder för att besöka Norrbotten, menar Maria Palo Isaksson.

Macken och butiken är viktiga för landsbygdens utveckling på fler sätt än bara ur varuförsörjningssynpunkt. De är oftast ett lokalt servicecenter och en viktig samlingspunkt. Många av dem har behov av nyinvesteringar.

− De kan exempelvis behöva investera i nya energibesparande åtgärder och det är rätt tidpunkt för det nu när dessa stöd finns, avslutar Maria.