210 miljoner liter vatten i minskad förbrukning per år

Delar av Älvsbyns Energis uppdrag är att underhålla kommunens gator, fjärrvärme, vatten och avlopp. Chef för sektionen vatten och avlopp (VA) är Roger Viklund. Det är han som bland annat har ansvar över kommunens vatten och cirka 40 mil vatten-, avlopps- och dagvattenledningar.

– Det är mycket att göra, men är samtidigt väldigt kul. Det handlar framförallt om att förse Älvsbyborna med drickbart vatten. Helst då riktigt gott vatten. Vi är kommunens största livsmedelsproducent då vi producerar runt 2 000 kubikmeter vatten per dygn som vi levererar ut till kunder i hela Älvsbyns kommun. Vi har extremt bra tillgång till vatten och har en väldigt bra källa, säger Roger Viklund, VA-chef.

Miljoner liter vatten

Älvsbyns kommun har haft väldigt många jättegamla rör och de senaste drygt 10 åren har flera bytts ut.

– Pengarna räcker bara till det relativt låga tempot vi har nu. Att byta resten i den här takten som vi gör nu kommer att ta cirka 100 år. Jag tycker det är för sakta och det blir kostnader som vi skjuter på våra barn, säger Roger Viklund.

Att byta ut gamla läckande vattenrör mot nya är en stor vinst på flera sätt. I centralorten Älvsbyns vattenverk var år 2007 förbrukningen av färskvatten 700 000 m³/år. 2017 var förbrukningen nere i 490 000 m³/år. Vi förbrukar alltså 210 miljoner liter vatten mindre per år nu än för 10 år sedan. Det motsvarar en helt fylld 25-meters simbassäng med vatten mindre per dag.

Det vart en hel del grävarbeten under sommaren. Foto: Sterling Nilsson

Det vart en hel del grävarbeten under sommaren. Foto: Sterling Nilsson

– I nästan varje område vi bygger om hittar vi ett flertal små läckor och ibland lite större, säger Roger Viklund.

De små läckorna är de största bekymren för de upptäcks inte förrän rören grävs upp. De stora läckorna är lättare att märka av då förbrukningen plötsligt stiger i ett område.

Den minskade vattenförbrukningen är främst de nya rören men till viss del är skälet även att fler skaffat snålspolande toaletter och kranar, säger Roger Viklund.

En hel del projekt

Jobbet som VA-chef handlar även om att övervaka projektarbeten runt om i kommunen. Under sommaren har en stor del av området runt kyrkan genomgått en större förändring under marken, med syfte att förbättra vattentrycket hos hushållen. Härnäst handlar det om ett omfattande arbete i Nystrand, där det planeras att koppla ihop byns vatten- och avloppsledningar med centralortens.

Roger visar det kommande arbetet som kommer att utföras i Nystrand. Foto: Sterling Nilsson

Roger visar det kommande arbetet som kommer att utföras i Nystrand. Foto: Sterling Nilsson

– Nystrand har haft ett eget vattenverk som var alldeles färdigt och behövdes byggas om. Vi behövde då söka ny vattentäkt. Lika så reningsanläggningen. Bara det skulle kosta 8–10 miljoner att få till. Vi beslutade därför att koppla ihop det med centralorten. Så vi kommer att pumpa ut vatten dit och ta tillbaka avloppet och köra det till Älvsbyns reningsverk. Det finns en långsiktig plan att även knyta in Nybyn, Nedre- och övre Tväråsel i det här, säger Roger.

Utöver detta tittas det även på en ny reservvattentäkt i Älvsbyn, vars syfte är att kunna förse hela centralorten med vatten om något händer med den nuvarande vattentäkten.

Fakta:
1 m³ (kubikmeter) vatten = 1 000 liter vatten

Artikeln är även publicerad i Älvsbybladet #3, 2019

Text: Robin Nilsson