Trädgårdsodling – så undviker du att sprida invasiva arter

Invasiva främmande arter sprids av människor, oftast helt omedvetet när vi ägnar oss åt olika fritidssysselsättningar. Hela 80 procent av Sveriges vuxna befolkning har ett fritidsintresse som gör att det kan vara bra att ha kunskap om invasiva arter. Exempelvis trädgårdsodling, jakt, sportfiske, båtliv och friluftsliv.

Så undviker du att sprida invasiva arter vid trädgårdsodling

Invasiva växter som ställer till bekymmer i naturen har ofta rymt från trädgårdar. Så för att motverka spridningen, är det viktig att först och främst ha koll på vad man planterar i den egna rabatten. Är du osäker på vilka arter som är invasiva och hur du bäst hanterar dem kolla på Naturvårdsverkets hemsida eller fråga i närmaste trädgårdshandel.

Vad gör du med ditt trädgårdsavfall?

Har du främmande invasiva växter i din trädgård? Då är det viktigt att du tar hand om ditt trädgårdsavfall på rätt sätt. Släng det inte i naturen, där växterna kan spridas och göra stor skada. Lägg i stället avfallet i plastsäckar och förslut noga. På återvinningscentralen finns särskilda kärl där säckarna ska lämnas.

Tänk på att avfallet ska transporteras i väl förslutna säckar. Annars finns risk att växtdelar faller av och att invasiva arter sprider sig i naturen där de hotar den biologiska mångfalden.

Läs mer om hur du ska hantera avfall som innehåller eller kan innehålla invasiva främmande arter i Älvsbyns kommun: Invasiva främmande växter | Älvsbyns Energi (alvsbynsenergi.se)

Hamnar invasiva växter i din kompost?

Lägger du invasiva växter i komposten? Snälla, gör inte det. Risken finns att de inte bryts ner, utan sprids när du använder kompostjorden. Små mängder växtavfall kan du lägga i hushållssoporna. Större mängder lägger du i plastsäckar som försluts noga och lämnas till återvinningscentralen.

Har du fripassagerare i din trädgårdsjord?

Invasiva växter åker gärna snålskjuts med jord som grävs upp, flyttas och används på nya platser. Därför gäller det att se upp så att du själv eller någon du anlitar inte sprider rötter, växtdelar och frön från invasiva arter.

Vilka växter ger du bort?

Vill du hjälpa till att rädda den biologiska mångfalden? Ett enkelt sätt är att undvika främmande invasiva växter. Köp inga och ge absolut inte bort dem om du skulle råka ha dem i din trädgård. Då minskar du risken för att de ska komma ut i naturen och tränga undan inhemska arter.

Mer information om invasiva arter;

Invasiva främmande arter − djur och växter (naturvardsverket.se)

Vanligaste invasiva växter och djur i Sverige (naturvardsverket.se)

Invasiva främmande arter | Älvsbyns kommun (alvsbyn.se)

För dig med tomt eller trädgård (naturvardsverket.se)

Äldre nyhetsinlägg med bilder på invasiva arter;

Blomsterlupin — Gränslös | Älvsbyns kommun (alvsbyn.se)

Jättebalsamin — Jättejobbig | Älvsbyns kommun (alvsbyn.se)

Vresros — Vacker men dominant | Älvsbyns kommun (alvsbyn.se)

Parkslide — Välvuxen men gränslös | Älvsbyns kommun (alvsbyn.se)