Vresros — Vacker men dominant

Stoppa spridningen av vresros:

  • Plantera inte vresros. Det finns många andra sorters rosor som inte är invasiva. Välj någon av dem istället.
  • Ta bort den från din egen tomt eller mark.
  • Ta hand om avfallet på rätt sätt.

 

Stjälk och blad av vresros

Stjälk och blad av vresros.

 

Vresrosblad.

Vresrosblad.

 

Vresrosblomma.

Vresrosen har enkla blommor där ståndare och pistill syns klart och tydligt i mitten. Blommans form påminner om hur barn brukar rita en blomma. Många förädlade rossorter har istället tjockare blommor som är fulla av många lager kronblad och oftast är sterila. Sådana förädlade rossorter är normalt inte invasiva.

 

Gröna vresrosnypon.

Gröna vresrosnypon.

 

Röda vresrosnypon

Mogna vresrosnypon.

 

Strand invaderad av tätt bestånd av vresros.

Vresros bildar täta bestånd som tränger ut den inhemska vegetationen. Rosorna är vackra, men biologisk mångfald har ersatts av biologisk enfald.

 

Kontakta Älvsbyns energi om du har frågor om hur du ska hantera avfall som innehåller invasiva främmande arter.

Hittar du vresros någonstans så rapportera gärna ditt fynd på invasivaarter.nu.

Just nu pågår en nationell digital informationskampanj om invasiva främmande arter under ledning av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. Sök efter hashtaggen #invasivaarter på sociala medier. Älvsbyns kommun bidrar genom att informera om hur du känner igen de invasiva växter som förekommer här i norr.

 

Här kan du läsa mer:

Information om invasiva främmande arter på Älvsbyns kommun hemsida

Information från Älvsbyns energi om hur du hanterar avfall som innehåller invasiva främmande växter

invasivaarter.nu

Vresros på Naturvårdsverkets hemsida