Krismöte, krislägesavtal och hög smitta

– Vi har ett otroligt tufft läge i vården och på alla våra sjukhus i länet. Det är väldigt många inlagda, säger Pia Näsvall, chefläkare på Region Norrbotten.

Krislägesavtalet gör att arbetsgivaren kan frångå lag och kollektivavtal. Exempelvis att den ordinarie arbetstiden utökas med 8 timmar per vecka och periodvis kan sjukvårdspersonalen behöva arbeta upp till 12 timmar per dag.

– Vi har uttömt alla möjligheter att lösa den här situationen på andra sätt som är mer skonsamma för medarbetarna. Tyvärr står vi vid vägs ände och våra vanliga kollektivavtal räcker inte till, säger Anna-Stina Nordmark Nilsson, regiondirektör.

En av fyra smittade hemma

Under fredagen hade Älvsbyns kommuns krisledningsstab ett digitalt möte med Region Norrbottens smittskyddsläkare Anders Nystedt för att mer detaljerat gå igenom den allvarliga situationen i kommunen och vad som mer kan göras för att bromsa smittan.

Smittskydd Norrbotten har tittat på de senaste tio dagarnas runt 100 covidfall. Många älvsbybor har blivit smittade på campingar och stugboenden i olika fjällorter under påsken. Flera har också blivit smittade på helt skilda arbetsplatser, några smittade på skolor i Piteå och på Älvsbyns gymnasium. Nästan en fjärdedel av alla smittade har blivit smittade efter att någon annan i hushållet har blivit sjuk.

– Under sportlovet var det flera som blev covidsmittade på studentfester och drog sedan hem det till familjen. Jag vill varna för 50 dagar till student-fester och valborgsfester som framöver kan dra i gång nya smittkedjor, säger Anders Nystedt, smittskyddsläkare.

Anders Nystedt, smittskyddsläkare Region Norrbotten - Foto Anders Alm

Anders Nystedt, smittskyddsläkare Region Norrbotten – Foto Anders Alm

Fler unga får intensivvård

Sjukdomsförloppet för patienter med covid-19 har förändrats under pandemin. Tidigare hamnade de flesta som behövde sjukhusvård först på vårdavdelning för att ibland sedan behöva intensivvård.

– Nu kommer patienter direkt till intensivvårdsavdelningen från hemmet. Unga personer som annars är helt friska blir nu svårt sjuka mycket snabbt, säger Per Berglund, chef för division Länssjukvård.

Att fler personer blir svårt sjuka snabbare än tidigare gör att läget på länets sjukhus på kort tid kan förändras till det värre. De enda som kan stoppa smittspridningen är norrbottningarna.

– Om du inte redan gör allt du kan för att undvika att sprida covid-19 måste du göra det nu. Träffa ingen annan än de du bor med, håll avstånd i alla situationer och stanna hemma om du känner dig minsta sjuk, säger Anna Alm Andersson, chef för division Närsjukvård.

Ha inte middagar och träffar

Under Folkhälsomyndighetens presskonferens i veckan hade Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten en väldigt skarp och allvarlig ton över det mycket ansträngda smittläget i Sverige och det stora antalet intensivvårdade.

– Alla ska undvika alla kontakter som går att undvika. Ha inte middagar, ha inte träffar. Träffa bara de du måste och undvik allt annat, sa hon.

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla att se över sin vardag och fundera på om det finns någon av rekommendationerna som går att följa lite bättre.

Länkar:

De allmänna råden i sin helhet på Folkhälsomyndighetens webbplats

Så använder du munskydd

Veckans covid-19 rapport med statistik från Smittskydd Norrbotten

Statistik för vaccination mot covid-19

Information till kommunanställda angående coronaviruset

Älvsbyns kommuns allmänna information med anledning av coronaviruset och sjukdomen covid-19

Samlad myndighetsinformation finns på www.krisinformation.se