Covid-19 ökar – det här kan du göra som chef i företag och kommunförvaltning

– Vi måste bli bättre på att nyttja distansarbete. Det är beslutat sedan länge att kommunanställda som har förutsättningarna ska arbeta åtminstone delvis på distans i syfte att minska smittspridningen. Jag vill uppmana alla de som kan att arbeta på distans, det ska dock alltid gå via enhetschefen som beslutar om detta i samråd med den anställde, säger Anna-Karin Andersson, tf kommunchef i Älvsbyns kommun.

Måndag den 15 mars vårdades 32 personer med Covid-19 på sjukhus i länet, varav 8 på C-IVA, dessutom 2 på C-IVA utomläns. Totalt 226 personer med bekräftad covid-19 har avlidit i Norrbotten sedan coronautbrottets början.

– Belastningen på vården i Norrbotten är mycket hög och där det går behöver vi alla skärpa oss ytterligare för att följa de rekommendationer som finns för att bromsa smittspridningen, säger Anna-Karin Andersson.

Anna-Karin Andersson, tf kommunchef. Foto Peter Lundberg

Anna-Karin Andersson, tf kommunchef. Foto Peter Lundberg

En ökning av antalet bekräftade fall av covid-19 brukar kommande veckor följas av en ökning antalet inlagda på vårdavdelningar och intensivvårdsavdelningar (IVA). Nu pågår den högsta smittspridningen i Norrbotten sedan pandemins start.

Antal covidsmittade (gul linje) och inlagda på sjukhus (orange = vårdavd, blå = IVA). Från mars 2020 till mars 2021.

Antal covidsmittade (gul linje) och inlagda på sjukhus (orange = vårdavd, blå = IVA). Från mars 2020 till mars 2021. Den gula linjen är låg fram till början på sommaren då den storskaliga testningen kom igång. (Klicka på bilden om du vill se den större)

– Vi bävar inför vad den höga smittspridningen kommer att innebära för trycket på vården, säger Pia Näsvall, chefläkare på Region Norrbotten.

Pia Näsvall, Chefläkare Region Norrbotten, Fotograf Simon Eliasson

Pia Näsvall, Chefläkare Region Norrbotten, Fotograf Simon Eliasson

Det har gjorts mycket för att begränsa smittspridningen i flera områden, men smittspårningen just nu visar att den högsta smittspridningen är på arbetsplatser och därför publicerar vi Region Norrbottens smittskyddsläkares brev med tips till chefer här nedan:


Anders Nystedt, smittskyddsläkare Region Norrbotten - Foto Anders Alm

Anders Nystedt, smittskyddsläkare Region Norrbotten – Foto Anders Alm

Till dig som är chef i Norrbotten!

Just nu är det väldigt många som insjuknar i covid-19 i Norrbotten. I den smittspårning som vi på Region Norrbotten gör framkommer det att många smittas på sin arbetsplats.

Du som är chef har stora möjligheter att påverka smittspridningen genom att se till att dina anställda kan följa myndigheternas rekommendationer:

  • Möjliggör att så många som möjligt kan arbeta hemifrån.
  • Se till att dina anställda kan hålla avstånd till varandra när de är på jobbet.
  • Gå igenom lokalerna och flödet i arbetsprocessen för att upptäcka var trängsel kan uppstå. Vidta åtgärder för att minska trängseln.
  • Glöm inte bort fikarummet! Kanske behöver ni ha ett schema för när olika personer äter för att det inte ska bli trångt?
  • Att kunna sköta sin handhygien är viktigt, därför behöver det finnas tvål och handsprit tillgängligt.
  • Prata om hur viktigt det är att vara hemma vid minsta symtom. Det gäller att komma bort från en mentalitet där man är en duktig anställd när man går till jobbet fast man känner sig krasslig. En lojal anställd stannar hemma vid sjukdom.
  • Att flera personer samåker till jobbet eller mellan arbetsplatser är bra i vanliga fall, men just nu kan samåkning vara en situation där man smittar varandra eftersom man sitter nära. Prata om hur ni transporterar er på bästa sätt.

Tack för allt du gör för att begränsa smittspridningen i Norrbotten. Det du gör räddar liv!

Mycket vänliga hälsningar
Anders Nystedt, smittskyddsläkare i Norrbotten


Länkar

Affisch för arbetsplatser

Information till kommunanställda angående coronaviruset

Älvsbyns kommuns allmänna information med anledning av coronaviruset och sjukdomen covid-19

Veckans covid-19 rapport med statistik från Smittskydd Norrbotten

Statistik för vaccination mot covid-19