Vattennivåerna i älven fortsätter att sjunka

Margareta har daglig kontakt med Skellefte Kraft.
– De säger att vårfloden i fjällen tilltar men än har det inte lett til några dramatiska förändringar för flödet längre ner i älven, berättar Margareta.

Mätpunkten under Inlandsbron i Arvidsjaurs kommun visar än så länga bara en blygsam ökning av vattennivån. Senaste dygnet en centimeter.

Tendensen under Vidselsbron är också sjunkande.

Högsta nivån (hittills är väl bäst att tillägga) nådde älven under Älvsbybron förra måndagen med 5,69 meter. Nivån i morse låg på 4,97.

Under Vidselbron var nivån som högst i onsdags förra veckan med en topp på 4,95 meter. I dag klockan 10:30 hade nivån sjunkit till 4,31 meter.

Vattenivån under Inlandsbron har den senaste veckan stigit med 40 centimeter. Men det har alltså inte påverkat älven längre nedström.

Hur snösmältningen påverkar älven kan du att följa med hjälp av kommunens mätsystem RiverOnline som har tre mätpunkter; Älvsbybron, Vidselsbron och Inlandsbron.

OBS!

Ovanstående är en artikel från 2018. 29 oktober 2022 togs tjänsten ur bruk och kommunen tittar på andra alternativ. Läs mer på:

RiverOnline nere – tittar på andra alternativ