Vårfloden 2020 i Älvsbyns kommun

– SMHI håller koll på snösmältning och vattennivåer. Vi har regelbundet kontakt med dem och andra aktörer för att ha uppsikt över vad som händer med älven. Enligt SMHI blir troligtvis vattennivåerna i Piteälven lägre än år 2018 som hade ganska höga nivåer, säger Margareta Lundberg, risk- och säkerhetssamordnare i Älvsbyns kommun.

Kommunen påminner om att de som är i riskzonen för höga flöden i Piteälven ska skaffa egen utrustning i god tid innan det blir problem eftersom kommunen inte lånar ut utrustning.

– Kommunens uppgift är att skydda samhällsviktig verksamhet. Tänk på att när det blir höga vattennivåer så behöver kommunen själv den utrustning som kommunen har och skaffar. Till exempel sandsäckar, pumpar med mera, säger Torbjörn Johansson, räddningschef i Älvsbyns kommun.

För de som vill hålla koll på vattennivåerna har kommunen tagit fram mätutrustning som visar aktuellt vattendjup från tre platser längs Piteälven. Informationen uppdateras fortlöpande på www.alvsbyn.se via tjänsten RiverOnline.

Exempelbild på vattennivå på kommunens webbplats.

Exempelbild på vattennivå på kommunens webbplats.

Det går även att klicka vidare på aktuellt vattendjup för mer uppgifter som exempelvis hur det sett ut de senaste tre åren. Där finns även en jämförelse av aktuellt vattendjup med toppnoteringen vid översvämningen år 1995.

RiverOnline visar vattennivåer i ett diagram över vald tidsperiod.

RiverOnline visar vattennivåer i ett diagram över vald tidsperiod.

Du kan själv kolla på:

RiverOnline

OBS!

29 oktober 2022 togs tjänsten ur bruk och kommunen tittar på andra alternativ. Läs mer på:

RiverOnline nere – tittar på andra alternativ