Utställda samrådshandlingar för Vistträsk industriområde

Underrättelse om samråd Vistträsk industriområde
Plankarta Vistträsk industriområde
Planbeskrivning Vistträsk industriområde

Detaljplaneförslaget finns utställt för samråd fr.o.m. 2022-11-15
t.o.m. 2022-12-02.