Skolans information om Coronaviruset

Denna sidas text har blivit inaktuell och vi hänvisar till sidan:

www.alvsbyn.se/nyheter/information-med-anledning-av-coronaviruset-och-sjukdomen-covid-19